Menu

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Omdat u gebruik maakt van de diensten van Van Zal Camper & Caravanherstel kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Zal Camper & Caravanherstel verstrekt.

Om de dienstverlening aan haar klanten te kunnen verlenen verwerkt Van Zal Camper & Caravanherstel de volgende persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM VAN ZAL CAMPER & CARAVANHERSTEL GEGEVENS NODIG HEEFT
Van Zal Camper & Caravanherstel administreert en verwerkt uw persoonsgegevens om:
- telefonisch contact met u op te kunnen nemen als de dienstverlening daar om vraagt;
- u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien de dienstverlening daar om vraagt.

HOE LANG BEWAART VAN ZAL CAMPER & CARAVANHERSTEL PERSOONSGEGEVENS 
Van Zal Camper & Caravanherstel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Van Zal Camper & Caravanherstel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De website van Van Zal Camper & Caravanherstel legt algemene bezoekgegevens vast, waaronder het IP-adres van uw computer/mobiele telefoon en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Zal Camper & Caravanherstel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Van Zal Camper & Caravanherstel maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Zal Camper & Caravanherstel zijn bij Reto-zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Van Zal Camper & Caravanherstel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Van Zal Camper & Caravanherstel heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanzal.nl. Van Zal Camper & Caravanherstel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGEN
Van Zal Camper & Caravanherstel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Zal Camper & Caravanherstel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Zal Camper & Caravanherstel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Zal Camper & Caravanherstel op via info@vanzal.nl

Van Zal Camper & Caravanherstel is als volgt te bereiken:

Identiteit en contactgegevens
Van Zal Camper & Caravanherstel
Belvedereweg 12-01
3762 EE Soest

KvK: 53540875
Telefoon :035-6090041
E-mail : info@vanzal.nl
Internet : www.vanzal.nl

 

Van Zal

Tel: 035 609 00 41
Belvedereweg 12-01,
3762 EE Soest
info@vanzal.nl

Openingstijden

Ma t/m Vr 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag alleen op afspraak